Zavolejte nám: +420732750723, +420777541062
Zavolejte nám: +420732750723, +420777541062

Přeskačská kázatelna

Původně barokní kazatelna v románském kostele v malé vesničce Přeskače. Kazatelna byla, spolu s oltářem, který jsme dělali rok před tím, v 1. polovině 19. století a v roce 1904 opravována. Obojí pochází nejspíše z 60. let 17. století. Původní je pouze středová část kazatelny, přičemž baldachýn, podstava se sloupem a schody jsou nové a kazatelna stejně jako oltář získala světlý kolorit, který byl původně tmavohnědý se zlacenými detaily. Restaurování navrátilo kazatelně vzhled částečně podobný původními stavu, nové části kazatelny však byly upraveny tak aby kopírovaly oltář a sjednotily celek. Na restaurování oltáře se podílely restaurátorky malby pod vedením ak. mal. Knorra. Opravy z 19. století jsou viditelné na sochách, které mají zbytky zelené polychromie. Na několika částech jsme nalezli jména předešlých restaurátorů a jeden zalitý kus novin v barvě, který zmiňuje Japonsko.

Podobné projekty