Zavolejte nám: +420732750723, +420777541062
Zavolejte nám: +420732750723, +420777541062

Úly Augustiniánského opatství

Restaurování tří úlů ze včelína Augustiniánského opatství na Starém Brně, který nechal postavit známý otec genetiky Johann Gregor Mendel. Všechny úly z měkkého dřeva byly velmi silně napadnuty hnilobou a dřevokazným hmyzem. Některé části konstrukce úlů chyběly.

Úly tedy byly chemicky ošetřeny insekticidním plynem a insekticidní a fungicidní látkou, a následně konsolidovány akrylovou pryskyřicí (Solakryl) pomocí sníženého tlaku. Konstrukce nebyla opravována novým materiálem nýbrž pouze zacelena či zpevněna hmotou z pilin pojenou klihem. Povrchy byly očištěny od novějších sekundárních nátěrů, otvory a trhliny byly zatmeleny voskovým tmelem současně se zachováním jejich viditelnosti. Z chybějících částí byl doplněn pouze tzv. moravský stojan. Všechny úly byly povrchově upraveny nánosem pigmentu pojeného lněným olejem pomocí houby se záměrem nevytvořit jednolitý povrch. Povrchy byly následně převoskovány. Jeden z úlů byl ponechán v torzálním stavu z důvodu vystavení. Restaurování bylo provedeno v roce 2007 ve spolupráci s Kamilem Raputou a Romanem Frijakem.

 

Podobné projekty