Zavolejte nám: +420732750723, +420777541062
Zavolejte nám: +420732750723, +420777541062
22 Jul 2018
Komentáře: 0

Seškrabávání sekundárního laku

Video ukazuje jakým způsobem jsme oškrabávali sekundární nitrocelulózový lak na mobiliáři v Nové radnici v Jablonci nad Nisou. Původní šelaková politura se dochovala pouze fragmentárně a chemické rozpouštění by za daných podmínek bylo zbytečně komplikované, proto bylo zvoleno škrabání i za cenu odstranění částí původního laku. Následně byl povrch přelakován.


19 Jun 2016
Komentáře: 0

Čištění sekundární vrstvy nitrolaku

Ukázka čištění sekundárně naneseného nitrolaku na vrstvě šelaku pod UV světlem. Předmětem je deska garnýže ze zasedací místnosti  v Jablonecké nové radnici.


05 Jan 2016
Komentáře: 0

Montáž oltáře v Přeskačích

Časosberné video z průběhu montáže oltáře v obci Přeskače, na jehož restaurování jsme se podíleli.